Als assistent op de Psychiatrische Observatie Kliniek en supervisor in het Hoger Beroepsonderwijs ontwikkelde Ghislaine Bromberger interesse voor Psychotherapie en volgde een opleiding tot Gestalttherapeut. Zij is Counsellor en Coach voor mensen die hun weg zoeken binnen hun werkkring en privé.

Counselling
Binnen Organisaties kunnen mensen die een dreiging tot ontslag of rouw van andere aard moeten verwerken, een kortdurend counsellingtraject nodig hebben. De begeleiding door ervaren therapeuten, counsellors verzorgt Creasson.

Coaching
Daarnaast kunnen managers en andere werknemers die tijdens reorganisaties of veranderingsprocessen coaching op prijs stellen een sparringpartner vinden in de coaches van Creasson. Uitgaand van het zelfsturend vermogen van de professional kan de spiegel die wordt voorgehouden hem/haar helpen trouw te zijn aan zichzelf en weer op het eigen spoor brengen als de druk van de omgeving roet in het eten gooit. Vaak werkt de interventie van een personal coach preventief tegen uitval of burnout.