Over hoe het "allemaal zo ontstond", zegt Ghislaine Bromberger:

Als fenomenologisch geschoold criminoloog/agoog voelde ik me in de jaren '70 als docent "culturele actie en sociologische fantasie" (Oscar Negt) als een vis in het water.
Als trainer vanuit actiegericht leren (Gordon) --en als Gestalttherapeut-- werd mijn praktijk steeds beeldrijker. In 1985 startte ik met "Gericht Beelddenken voor Ontwerpers" en "Een onderneming opstarten" voor kunstenaars en vormgevers. Creativiteit als focus binnen ondernemingen werd toen niet zo expliciet genoemd. Het was er gewoon.

Sinds 1990 ging het snel: "R&D" afdelingen wensten workshops "Endogene innovatie". Dat wil zeggen: spontane innovatie van binnenuit en niet volgens de vraag van een klant. Hoe konden ingenieurs met volledig nieuwe --liefst geniale-- technologieën komen, om ze verder te onderzoeken, om ze te ontwikkelen. Technische bedrijven wensten "Opportunity Scouting" en "Permanente Innovatie".

Visieontwikkeling en beleidsbepaling voor complete organisaties waren nu mogelijk en bracht veel dynamiek in bedrijven. En de toenemende hectiek en mobiliteit vroeg om meer "stressmanagement en burnout preventie". En steeds verwerkte ik beelddenken zo veel mogelijk in het programma.

Visie

Elk mens kan uiteindelijk - na een zoektocht - kiezen voor geluk. Alle hindernissen om daartoe te komen zijn een kwestie van niet beschikbare creativiteit. Ongelukkig zijn is een creatief probleem.

Creasson helpt met het ontwikkelen van je creatief talent of je innerlijk creatief vermogen.

Filosofie

Creasson werkt vanuit het uitgangspunt dat ieder mens streeft naar zelfrealisatie. Dat wil zeggen: het waarmaken van waarden, normen en behoeftes waar hij zich bewust van is, autonoom vanuit vrije keuze, zelf verantwoordelijk en in samenwerking met zijn omgeving.

Reeds voor Spinoza stond centraal de zelfontwikkeling van de mens. Bij hem (Spinoza) nog gedetermineerd, in de 21e eeuw volledig vrij om te kiezen. In psychologie is de persoonlijke ontwikkeling van de mens verbonden met het zich verhouden tot vijf essentiële thema's:

  1. het accepteren van zijn existentiële eenzaamheid
  2. het zich verhouden tot tijdelijkheid (sterfelijkheid)
  3. zelf zin geven aan zijn leven
  4. radicaal vrij en verantwoordelijk zijn (voor zijn keuzes)
  5. de behoefte aan verbondenheid binnen zijn situatie

Deze thema's komen aan de orde bij elke problematiek die zich aandient en kunnen authentiek worden opgelost.