De toekomst bestaat niet.

Edoch:

In het hier en nu kan, door lang stil te staan, een intuïtie, besef zich aanbieden om een gewenste richting te kiezen. Dat proces wordt in deze lezing toegelicht.