Procedure
Tijdens een intakegesprek wordt de vraag verheldert en in een context geplaatst. De mogelijke alternatieven worden besproken.
Betreft het een organisatievraagstuk dan wordt de vraag geanalyseerd door middel van interviews van de betrokkenen. Er ontstaat een herformulering en een offerte. Er is meestal een go/no go moment ingebouwd. Indien het voorgestelde door Creasson wordt ingevuld, volgt een gedetailleerd plan.